Personvernerklæring

Dette er personvernerklæringen til Finsk Badstumester AS under EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Utarbeidet 20. juni 2022. Siste endring 07. juli 2022.

 

1. Kontaktinformasjon til Finsk Badstumester AS

Finsk Badstumester AS 

Sundbyveien 90

1407 Vinterbro, Norge

info@finskbadstumester.no

+47 405 28 555

Organisasjonsnummer 914 619 009

 

2. Navnene på registrene der vi lagrer personopplysninger

Selskapet har to registre med personopplysninger: 

 • Markedsføringsregister som enhver person kan registrere seg i (nyhetsbrev).
 • Kunderegister som dekker personer som har vært i kontakt med selskapet i forbindelse med tilbud eller bestillinger.

 

3. Rettslig grunnlag og formål med behandlingen av personopplysninger

 • Markedsføringsregisteret inneholder kontaktinformasjonen (navn, e-postadresse) oppgitt av personen når han eller hun abonnerer på vårt nyhetsbrev på vår nettside eller gjennom en eventuell kundetilfredshetsundersøkelse. Det rettslige grunnlaget for oppbevaring av personopplysninger er samtykke.
 • Kunderegisteret inneholder ovennevnte opplysninger om de personer som har kontaktet Finsk Badstumester AS på telefon, tekstmelding, e-post, sosiale medier (Facebook, Instagram) eller kontaktskjema og/eller har bedt om tilbud og/eller lagt inn en bestilling med Finsk Badstumester AS. Det rettslige grunnlaget for oppbevaring av personopplysninger er avtalen.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger under EUs generelle databeskyttelsesforordning er:

 • Samtykke. Samtykke innhentes for eksempel når en person abonnerer på vårt nyhetsbrev.
 • Avtale. Vi behandler opplysningene for å gjennomføre avtalen. Dersom en person legger inn en bestilling, behandler selskapet personens informasjon for å få bestillingen levert til personen. Behandlingsgrunnlaget omfatter også behandling av personopplysninger i forkant av kontrakten, dersom de er utført på forespørsel eller med samtykke fra personen. Når en person kontakter selskapet vårt og ber om et tilbud, er den personlige informasjonen som trengs og behandles for å gi tilbudet navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Behandlingen omfatter alltid kun nødvendige personopplysninger.

Formålet med behandlingen av personopplysninger er:

 • Gi tilbud
 • Mottak og behandling av bestillinger
 • Kommunikasjon med kunder
 • Vedlikehold av kundeforhold
 • Melding om nye tjenester
 • Markedsføring og nyhetsbrev
 • Regnskap og andre lovpålagte forpliktelser for selskapet

Dataene brukes ikke til automatisert beslutningstagning eller profilering.

 

4. Informasjonsinnhold i registrene

Informasjonen som skal lagres i registrene er:

Markedsføringsregister:

 • Navn
 • E-postadresse

Kunderegister:

 • Navn på person og/eller firma
 • Kontaktinformasjon (telefonnummer, e-postadresse, hjemmeadresse)
 • Sosiale medier-kontoer hvis kontaktet via Facebook / Instagram
 • Informasjon om de bestilte tjenestene og deres mulige endringer
 • Faktureringsinformasjon
 • Annen informasjon knyttet til kundeforholdet og de bestilte tjenestene

 Personopplysningene i registrene lagres som følger:

Markedsføringsregister:

 • Inntil personen slutter å abonnere på nyhetsbrevet. Vi sletter dataene 1 år etter at bestillingen er avsluttet.

Kunderegister:

 • I e-postarkivet i 5 år siden siste kontakt
 • Regnskapsdata for 5 år
 • I kunderegisteret i 5 år siden siste kontakt
 • I selskapets kundesystemer i 5 år

Etter oppbevaringsperioden vil personopplysningene bli slettet eller anonymisert slik at identiteten til den registrerte ikke kan identifiseres.

Elektroniske spor (cookies)

IP-adressene til de besøkende på nettstedet og informasjonskapslene som er nødvendige for tjenestens funksjoner, behandles på grunnlag av en legitim interesse, f.eks. for å sikre datasikkerhet og for å samle inn statistikk om besøkende på nettstedet i tilfeller der de kan anses som personopplysninger. Du kan kontrollere bruken av informasjonskapsler og slette informasjonskapsler fra innstillingene til nettleseren du bruker. Om nødvendig vil samtykke fra tredjeparts informasjonskapsler bli bedt om separat.

 

5. Vanlige informasjonskilder

Opplysningene som er lagret i registeret innhentes fra kunden f.eks. Meldinger sendt via nettskjemaer, e-post, telefon, via sosiale medietjenester, kontrakter, kundemøter og andre situasjoner der kunden oppgir sin informasjon. Kontaktinformasjon for selskaper og andre organisasjoner kan også samles inn fra offentlige kilder som nettsteder, katalogtjenester og andre selskaper.

 

6. Regelmessige dataoverføringer og dataoverføringer utenfor EU og EØS 

Informasjonen kan publiseres i den grad det er avtalt med kunden, for eksempel navnet i forbindelse med tilbakemeldinger fra kunder, dersom vi publiserer tilbakemeldingen på Facebook, Instagram, eller på nettsiden vår. Vi spør alltid kunden om tillatelse.

Dataene vil ikke bli overført av den behandlingsansvarlige utenfor EU eller EØS. Data vil ikke bli overført til USA.

Personene som behandler dataene er ansatte i selskapet, inkludert installatører. Opplysningene som gis til installatørene er personens navn, telefonnummer og adresse. Personopplysninger vil bli utlevert til installatørene dersom en person legger inn en bestilling.

Vi oppgir kundens kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse) også til transportselskapet dersom varene leveres direkte til kundens adresse. Levering avtales alltid med kunden separat. Transportselskapene vi bruker for leveranser innen Norge varierer.

 

7. Sikkerhetsprinsipper for registeret

Registeret skal behandles med tilbørlig aktsomhet og opplysningene som behandles av informasjonssystemene skal være tilstrekkelig beskyttet. Når registerdata lagres på Internett-servere, er den fysiske og digitale sikkerheten til maskinvaren tilstrekkelig adressert.

Vi sørger for at opplysningene som lagres, tilgangsrettighetene til serverne og annen informasjon som er kritisk for sikkerheten til personopplysninger behandles konfidensielt. Opplysningene vil kun bli behandlet av den personen hvis stillingsbeskrivelse de tilhører.

 

8. Innsynsrett og rett til å kreve retting av opplysninger

Enhver person i registeret har rett til å kontrollere opplysningene som er lagret i registeret og til å be om retting av eventuelle uriktige opplysninger eller utfylling av ufullstendige opplysninger. Dersom en person ønsker å kontrollere eller korrigere opplysningene som er lagret om ham eller henne, må forespørselen sendes skriftlig (for eksempel på e-post) til behandlingsansvarlig. Om nødvendig kan behandlingsansvarlig be søkeren om å bevise sin identitet. Den behandlingsansvarlige vil svare kunden innen fristen fastsatt av EUs databeskyttelsesforordning (vanligvis innen en måned).

 

9. Andre rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger

En person i registeret har rett til å be om fjerning av hans eller hennes personopplysninger fra registeret (“retten til å bli glemt”). Registrerte har også andre rettigheter etter EUs generelle databeskyttelsesforordning, for eksempel restriksjoner på behandling av personopplysninger i visse situasjoner. Forespørsler skal sendes skriftlig (for eksempel på e-post) til behandlingsansvarlig. Om nødvendig kan behandlingsansvarlig be søkeren om å bevise sin identitet. Den behandlingsansvarlige vil svare kunden innen fristen fastsatt av EUs databeskyttelsesforordning (vanligvis innen en måned). Vær oppmerksom på at data ikke kan slettes dersom det er en juridisk forpliktelse til å beholde dem.