Badstubading har mange undersøkte, betydelige helseeffekter. En badstu er definitivt også en investering i helse! Nedenfor har vi listet opp flere studier der helsefordelene til badstuen er bevist. I de fleste studiene har gjennomsnittstemperaturen i badstuen vært 80-100c, så forskningsresultatene kan ikke sammenlignes med varme spa-rom, hvor temperaturen er lavere. Helsefordelene med badstu er størst når man tar badstu 4-7 ganger i uken.

1. Kan lindre psoriasis og andre hudproblemer

Badstu er bra for huden. Badstuen pleier huden, og hjelper psoriasispasienter med å fjerne hudskjell i kombinasjon med mykgjørende kremer. Varmen i badstuen dreper også infeksjonsfremkallende mikroorganismer fra huden. 

2. Kan redusere influensa

I en liten studie fulgte forskere 25 personer som regelmessig tok badstue i et halvt år og sammenlignet forekomsten av forkjølelse med en kontrollgruppe på 25 personer. Badstugruppen hadde betydelig mindre influensa enn kontrollgruppen. Ytterligere studier er nødvendig, men i utgangspunktet ser det ut til at å ta badstu reduserer influensa.

3. Kan redusere risikoen for hukommelsesforstyrrelser

I følge en finsk studie ble risikoen for Alzheimers sykdom redusert med 65 % og risikoen for demens med 66 % hos mannlige, middelaldrende personer som tok badstu med en temperatur på ca. 80c 4-7 ganger i uken, sammenlignet med kontrollgruppen. Så badstu kan være bra for hukommelsen.

4. Kan redusere betennelse i kroppen

Helsefordelene med badstu kan i det minste delvis forklares med at å ta badstu kan redusere betennelser i kroppen. Ved å redusere betennelser kan badstubruk redusere risikoen for akutte og kroniske sykdommer.

5. Kan hjelpe deg med å sove bedre

I følge en finsk studie kan badstubruk øke dyp søvn. I studien økte dyp søvn med mer enn 70 % i løpet av de to første timene, og 45 % i løpet av de neste seks timene hos de som tok en badstu før de la seg. Dette kan forklares med at kroppens temperatur stiger betydelig i badstuen. Etter badstuen bruker kroppen energi på å kjøle seg ned, noe som bidrar til å slappe av.

6. Kan redusere plutselig hjertedød og plutselig død av andre årsaker

En finsk studie fulgte 2315 middelaldrende menn i nesten 21 år, og fant ut at de som tok badstu 4-7 ganger i uken hadde 63 % lavere risiko for plutselig hjertedød og 40 % lavere risiko for plutselig død av andre årsaker.

7. Kan redusere risikoen for lungebetennelse

En studie utført i Kaukasus slår fast at risikoen for lungebetennelse er lavere hos personer som tar badstuer regelmessig.

8. Kan redusere risikoen for hjerneslag

I studien ble 1 628 tidligere friske personer i alderen 53-74 fulgt i omtrent 15 år. De som tok badstu 4-7 ganger i uken hadde en betydelig lavere risiko for å få hjerneslag enn kontrollgruppen. Badstubruk kan redusere risikoen for hjerneslag betraktelig.

9. Kan redusere risikoen for psykose

Å ta Badstu 4-7 ganger i uken kan redusere risikoen for psykose. De personene som tok badstu ofte hadde en betydelig lavere risiko for å utvikle symptomer på psykose under studien, som varte i nesten 25 år. Det er foreløpig ikke kjent hva resultatet av studien er basert på, men det sies at folk som tar badstu er mer positive til livet uansett.